Topic-icon Otwarta beta alphabetic character Legend

More
1 week 2 days ago #6013

Otwarta beta alphabetic character Legend

Jest to kontynuacja ich w?asnej produkcji - alphabetic character on-line, powsta?ego w 2003 roku MMOcRPG opartego metallic element twórczo?ci Jamesa mu legend zen Churchwarda. Gracze wcieli? maj? si? w rycerzy Devias, którzy pomog? m?drcowi Icarusowi uchroni? kontynent alphabetic character od zagro?enia z r?k z?owrogiego W?adcy Ciemno?ci.

Beta otwarta zosta?a dla wszystkich ch?tnych, którzy mog? zarejestrowa? si? do niej metallic element oficjalnej stronie gry. Co wa?ne, ich post?py w rozgrywce nie zostan? skasowane wraz z nadej?ciem premiery pe?nej wersji, wi?c je?li kto? zamierza zainteresowa? si? tym tytu?em, to warto rozwa?y? zrobienie tego ju? teraz, correct uzyska? przewag? nicotinamide adenine dinucleotide innymi. Jednocze?nie twórcy nie zamierzaj? cheap mu legend zen wstrzymywa? prac, planuj?c wprowadzenie do gry dodatkowej zawarto?ci.

Z okazji startu otwartej bety do sieci trafi? te? nowy trailer prezentuj?cy rozgrywk?. Nie ukazuje on szczegó?ów mechanicznych, beer twórcy skupili si? metallic element widowiskowo?ci star? z przyt?aczaj?cymi hordami przeciwników. Sta?o si? to doskona?? okazj? do pokazania czterech dost?pnych w grze klas podczas walki. Mo?emy zobaczy? tu w akcji mrocznych rycerzy - Dark Lordsów, Whisperers, czyli ?uczniczek cheap mu zen wspieranych moc? natury, opieraj?cych si? metallic element sile wojowników - Blades, a tak?e War Mages, czyli klasycznych magów bitewnych, dysponuj?cych atakami obszarowymi.BY www.playerhot.com/games/mu-legend/Golds here now...so thanks, well done!

Please Log in or Create an account to join the conversation.

Time to create page: 0.244 seconds
Powered by Kunena Forum